nl
Menu

Privacyverklaring

Inleiding

Op onze website www.scheepjes.com verwerken wij een aantal gegevens van u die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). Ten aanzien van deze gegevensverwerkingen zijn wij de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en behoorlijk verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving. In dit privacystatement informeren wij u over deze gegevensverwerkingen.

Gegevensverwerkingen

Wij verwerken op onze website persoonsgegevens op de volgende wijzen:

Nieuwsbrief

U kunt uzelf op onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dit geval verwerken wij uw e-mailadres. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws en onze aanbiedingen. Het is te allen tijde mogelijk om u voor deze nieuwsbrief af te melden.

Shoplocator

Om de dichtstbijzijnde winkel waar onze producten verkocht worden te lokaliseren vindt u op onze website een shoplocator. Om de dichtstbijzijnde winkel in uw geval te bepalen verwerken wij uw locatiegegevens. Dit kan naar uw eigen keuze uw woonplaats, straatnaam of postcode zijn. Wij verwerken deze gegevens slechts eenmalig om de dichtstbijzijnde shops te tonen en slaan deze gegevens niet op.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een dan wel meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De uitvoering van een overeenkomst of om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • Een gerechtvaardigd belang;
  • Uw toestemming;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Dit zullen wij enkel doen wanneer wij dit noodzakelijk achten. Wij delen uw gegevens uitsluitend met betrouwbare partijen en zorgen ervoor dat het proces van delen van deze gegevens met passende waarborgen omkleed is. Wij delen uw persoonsgegevens enkel met:

  • Externe leveranciers zoals ICT-dienstverleners, hosting- en cloudopslag leveranciers dan wel andere leveranciers aan welke wij ondersteunende diensten uitbesteden.
  • MailChimp (The Rocket Science Group LLC) in verband met het versturen van onze nieuwsbrief.

MailChimp is in de Verenigde Staten van Amerika gevestigd en uw persoonsgegevens zullen derhalve buiten de EU verwerkt worden. MailChimp is Privacy Shield gecertificeerd en uw persoonsgegevens worden dus met passende waarborgen verwerkt.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Voor zover wij de gegevens langer wensen te bewaren, worden de gegevens geanonimiseerd of enkel gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Beveiliging

Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd worden, op een passende manier, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw privacyrechten

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage, rectificatie, wissing, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, alsmede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vindt u aan het einde van dit statement.

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). Meer informatie hierover vindt u op de website van de AP.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein bestandje dat opgeslagen wordt op het device waarmee u onze website bezoekt. Wij gebruiken twee soorten cookies. Namelijk functionele cookies en analytische cookies. Met behulp van functionele cookies garanderen wij een correcte werking van onze website. Met behulp van analytische cookies verzamelen wij statistische gegevens op een privacyvriendelijk geaggregeerd niveau over het gebruik van onze website zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

De functionele cookies die wij gebruiken worden door onszelf geplaatst en worden slechts gebruikt om onze website correct te laten functioneren.

De analytische cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics en gebruiken wij om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit doen wij op een manier die zoveel mogelijk rekening houdt met uw privacy. Uw IP-adres wordt om deze reden bijvoorbeeld slechts ten dele opgeslagen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Contact

Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens:

De Bondt B.V. handelend onder de naam Scheepjes(.com)
Mercuriusweg 16
9482 WL Tynaarlo
Nederland

Tel: +31 (0)592-542828
E-mail: info@scheepjes.com

KvK: 04023846

Sluiten Taal