Website CAL 2020 image
CAL 2020
Submenu
Vind een winkel

Week 4

Week 4

Deze week maken we de grote bladeren rond de cirkel. We werken aan zowel de goede als de verkeerde kant van het werk. Er zijn weer vele foto’s om het allemaal wat makkelijker te maken.

Afkortingen

l losse
st stokje
hv halve vaste
dst dubbel stokje
v vaste
a.l. achterste lus
hst half stokje

Speciale steken

Staande Steek: Als je een toer met een nieuwe kleur start, kun je dat doen met een staande steek. De staande steek kan bijvoorbeeld een staande vaste of een staand stokje zijn. Als je liever je toeren begint met keerlossen, kan en mag dat natuurlijk ook. Haak een hv in de eerste steek van de voorgaande toer en haak 2 of 3 lossen, dit hangt af of je een v, een hst of een st zou moeten maken. Uitleg staande steek in het Engels door Tamara Kelly / Moogly.

Samengehaakte dubbele stokjes: (Haak 5 dst of 3 dst in 5 of 3 steken maar haak ze samen.) Bijvoorbeeld 3 samengehaakte dubbele stokjes: *Sla de draad tweemaal om de haaknaald, steek in de juiste steek van vorige toer, sla om en haal de draad op, sla om en haal door twee lussen, sla om en haal hem door twee lussen*. 2 lussen op je haaknaald. Herhaal * tot * twee keer. (4 lussen op je haaknaald), sla om en haal door 4 lussen.

Opmerkingen

Het patroon bevat veel foto’s en verwijzingen naar foto’s. Mocht je een toer moeten starten op een bijzondere plek, dan zal er altijd een duidelijke foto zijn.

Patroon

Toer 35:

Staande vaste in een willekeurig st boven een blaadje van toer 34 (foto 1), v in de volgende 18 steken, *12 l (foto 2), v in de 3e l vanaf de haaknaald (als je wilt kun je hier een stekenmarkeerder plaatsen) (foto 3), v in de volgende 9 l (foto 4), v in dezelfde v van toer 34 (foto 5), v in de volgende 38 steken*, herhaal * tot * nog 7 keer, sla de laatste 19 v over in de laatste herhaling, sluit met een hv in de 1e v. Hecht af en werk je draadjes weg.

Stekenaantal: 8 punten (bestaande uit een basis van 2 v, 10 v en een 2-lossenruimte), 8 stukken van 37 v

Grote bladeren: De grote bladeren zijn steeds boven ieder tweede blaadje geplaatst. De bladeren worden gehaakt in twee kleuren. Één kleur voor de binnenste toeren en de andere kleur voor de buitenste toeren. Let op, we werken aan zowel de goede als de verkeerde kant van het werk. (foto 1-11)

*Binnenste toeren:

Met de goede kant naar je toe *Staande vaste in de 4e v voor een willekeurige gehaakte punt van toer 35 (foto 1 en 2), sla de volgende 3 v over, st in de volgende 10 steken van de punt (foto 3 en 4), 4 st in de 2-lossenruimte (gemarkeerde plaats) (foto 5-6), st in de volgende 10 steken van de punt, sla de volgende 3 v van toer 35 over, v in de 4e v vanaf de punt (foto 7), 1 l, sla 1 v over, v in de volgende steek (foto 8).

Keer je werk. Met de verkeerde kant naar je toe: sla de zojuist gemaakte v over, 1 l en 1 v, hst in de volgende 10 steken (foto 9), 2 hst in elk van de volgende 4 st (foto 10), hst in de volgende 10 steken, sla de volgende v van toer 35 over, v in de volgende v van toer 35 (foto 11). Hecht af en werk je draadjes weg.* Herhaal * tot * nog 7 keer.

Stekenaantal: 28 hst op de laatste toer van het blad + 2 v aan de basis.

**Buitenste toeren:

Keer je werk. De goede kant naar je toe.

* In toer 35 een staande v in de 3e v voor het blad, sla 2 v over van toer 35 en 1 v van de binnenste toer, st in de volgende 28 hst (gemaakt in de vorige toer), sla de volgende 2 v over (van toer 35), v in de volgende 2 v van toer 35 (foto 12). Keer je werk.

Verkeerde kant naar je toe: sla de 2 zojuist gemaakt v over (2 v in het volgende st, v in het volgende st) 13 keer (foto 13), v in de volgende steek, sla 1 v over, v in toer 35, 3 l, sla 3 v van toer 35 over, v in de volgende steek (foto 14). Keer je werk.

Goede kant naar je toe: 4 l, sla de 3-lossenruimte en de volgende v over, (haak 5 dubbele stokjes samen over de volgende 5 steken, 4 l) 3 keer (foto 16-17), haak nog 1 l, (haak 3 dubbele stokjes samen over de volgende 3 steken, 3 l) 3 keer (foto 18), haak nog 2 l, (haak 5 dubbele stokjes samen over de volgende 5 steken, 4 l) 3 keer, sla 1 v over, dst in de laatste v van het blad (foto 19), sla 3 v van toer 35 over, v in de volgende v van toer 35. Hecht af en werk je draadjes weg.* Herhaal * tot * nog 7 keer.

Stekenaantal: 8 grote bladeren met 11 v tussen de bladeren in (toer 35)

Deze week is klaar.

Tutorial delen
nl
Menu
Sluiten
Taal